úterý 17. ledna 2017

4. turnaj Okresní žákovské ligy v šachu 2016 - 2017

V příjemném prostředí Střediska výchovného času „Šipka“ v Kroměříži se hrál závěrečný, 4. turnaj Okresní žákovské ligy v šachu. V obou kategoriích se turnaje zúčastnilo celkem 50 chlapců a děvčat. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol s hracím tempem 2 x 20 minut.

V kategorii „mladší žáci“ – ročník narození 2006 a mladší hrálo 29 chlapců a 5 dívek. Chlapci a děvčata hráli spolu v jedné skupině, hodnoceni pak byli chlapci a děvčata zvlášť, podle toho, jak se umístili v celkovém pořadí.

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie chlapci (ročník narození 2006 a mladší):

1. Černý Michal 6,5 bodu ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

2. Kubín Tomáš Daniel 6 bodů Sokol Postoupky

3. Hobza Vojtěch 5 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie dívky (ročník narození 2006 a mladší):

1. Žáčková Amélie 5 bodů Sokol Postoupky

2. Formanová Sofie 2,5 bodu SVČ Šipka Kroměříž

3. Mikulová Viktorie 2,5 bodu SK EMKaD Holešov

V kategorii „starší žáci“ – ročník narození 2002 - 2005, hrálo 13 chlapců a 3 dívky. Chlapci a děvčata hráli spolu v jedné skupině, hodnoceni pak byli chlapci a děvčata zvlášť, podle toho, jak se umístili v celkovém pořadí.

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie chlapci (ročník narození 2002 - 2005):

1. Richvalský Patrik 7 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

2. Mařák Jakub 5 bodů EMKaD Holešov

3. Béna Vladimír 4,5 bodu Sokol Postoupky

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie dívky (ročník narození 2002 - 2005):

1. Pospíšilová Karla 5 bodů Sokol Postoupky

2. Vaňharová Lucie 4 body Sokol Postoupky

3. Černá Terezie 3 body ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

Tři nejlepší chlapci i děvčata byli odměněni medailí a diplomem, všichni chlapci a děvčata pak dostali drobné ceny.

Okresní žákovská liga v šachu 2016 – 2017, celkové pořadí

Po závěrečném 4. turnaji, byly vyhlášeny výsledky celého ročníku Okresní žákovské ligy v šachu 2016 -2017.

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie chlapci (ročník narození 2006 a mladší):

1. Černý Michal 60 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

2. Hobza Vojtěch 52 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

3. Kubín Tomáš Daniel 48 bodů Sokol Postoupky

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie dívky (ročník narození 2006 a mladší):

1. Žáčková Amélie 30 bodů Sokol Postoupky

2. Mikulová Viktorie 22 bodů SK EMKaD Holešov

3. Řezáčová Julie 9 bodů SVČ Šipka Kroměříž

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie chlapci (ročník narození 2002 - 2005):

1. Richvalský Patrik 60 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

2. Večeřa Dominik 52 bodů Sokol Postoupky

3. Mařák Jakub 48 bodů EMKaD Holešov

Výsledky na 1. – 3. místě, kategorie dívky (ročník narození 2002 - 2005):

1.-2. Pospíšilová Karla 28 bodů Sokol Postoupky

1.-2. Vaňharová Lucie 28 bodů Sokol Postoupky

3. Černá Terezie 18 bodů ŠK Zlín – Malenovice, z.s.

I v celkovém hodnocení byli tři nejlepší chlapci a děvčata odměněni medailí a diplomem, všichni chlapci a děvčata pak dostali drobné ceny.

Na závěr bych pak chtěl poděkovat hlavnímu rozhodčímu panu ing. Martinovi Medkovi a také dalším dvěma rozhodčím panu Mariánovi Tomečkovi a Rostislavovi Huňovi. Děkuji za doprovod dětí všem pedagogům a rodičům dětí. Poděkování patří také paní ředitelce SVČ „Šipka“ paní Valerové, za to, že umožnila, aby se turnaj konal v prostorách SVČ „Šipka“ Kroměříž a za drobné pohoštění pro pedagogický doprovod dětí. Medaile, diplomy a ceny zajistil pro všechny děti šachový oddíl Sokola Postoupky.

V Kroměříži 14. ledna 2017
Mgr. Jan Štefek